ZAPLECZE

Całość produkcji odbywa się w halach produkcyjnych kupionych i wyremontowanych w 2003 r. Dzięki zgromadzeniu całego parku maszynowego w jednym miejscu byliśmy w stanie znacznie ograniczyć koszty produkcji związane z logistyką oraz kosztami transportu. Wielkość naszych pomieszczeń oraz ich wyposażenie (sieć elektryczna, sprężonego powietrza, system suwnic) umożliwiają nam wykonywanie elementów o bardzo dużych gabarytach.

Centrum obróbki blach AMADA

Malarnia proszkowa

Malarnia na morko

Śrutownia

Obróbka wiórowa

Spawalnia

FACILITIES

The whole production is located in a production site bought and renovated in 2003. Movement of all machines to the one site has limited logistics and transport costs. Big production space and the equipment (power network, compressed air system, overhead cranes) enable production of oversized elements.

Metal Sheet Treatment Centre AMADA

Malarnia proszkowa

Malarnia na morko

Śrutownia

Obróbka wiórowa

Spawalnia