CENTRUM OBRÓBKI BLACH AMADA

Jest miejscem, gdzie tniemy, wykrawamy oraz nadajemy formy przestrzenne elementom z blach. Wykorzystując technikę CNC jesteśmy w stanie obrabiać różne rodzaje blach, zarówno czarne, ocynkowane jak i ze stali kwasoodpornej o formatach do 3000mm. Komputerowe projektowanie oraz sterowanie procesem produkcji zapewnia wysoką dokładność, powtarzalność serii oraz duże oszczędności materiałowe.

Prasa Rewolwerowa EM (nowa)

Prasa Rewolwerowa Pega-357

Prasa Krawędziowa HFB-220.3

Prasa Krawędziowa ITPS-50.2

Prasa Krawędziowa HFP-1703 (nowa)

Nożyce Gilotynowe GX-630-II (nowe)

Piła Taśmowa HA 250

METAL SHEET TREATMENT CENTRE AMADA

This is centre of cutting, punching and forming elements from metal sheets. Using CNC technique we are able to process different type of metal sheets like black and zinc steel, acid resistance still with a format up to 3000 mm. Computer design of elements and operation control ensure high precision, repeatability of a batch and material savings.

Turret Punch Press EM (new)

Turret Punch Press EM PEGA 357 (new)

Press Braker HFB-220

Press Braker ITPS-50.2

Press Braker HFP-1703 (new)

Guillotine Shear GX II630 (new)

Band-saw HA 250