Śrutowanie

Wszystkie malowane detale celem usunięcia śladów korozji oraz zatłuszczeń z powierzchni metalu są poddawane obróbce zwanej śrutowaniem. Zabieg ten pozwala na całkowite oczyszczenie obrabianej powierzchni, co zabezpiecza przed pojawianiem się ognisk korozji na malowanych elementach. Proces ten nadaje także odpowiednią chropowatość obrabianym materiałom, co pozwala na uzyskanie odpowiedniej przyczepności dla farb.

SHOT BLASTING

All painted elements are blast cleaned to remove all corrosion centers and greasy from the surface. This process allows complete cleaning of treated surface, what prevents against corrosion of painted elements. This process makes treated surface rough to improve paint’s adherence.