SPAWANIE

Bogato wyposażona spawalnia przystosowana do spawania elektrycznego i gazowego pozwala na spawanie różnych konstrukcji stalowych zarówno małych jak i bardzo dużych. Różne technologie spawania (w osłonie CO2, argonu, elektryczne, gazowe) pozwalają na spawanie różnych stali (w tym stali kwasoodpornych) z bardzo dużą dokładnością i precyzją. Duża hala spawalni wyposażona w suwnicę pozwala na spawanie dużych konstrukcji stalowych.

WELDING

Well equipped welding shop adjusted for electrical and gas welding enables welding of different type of small and big steel constructions. Different welding technologies (welding with shielding gases: CO2 and argon, electrical and gas welding) allow welding of different kinds of metal (including acid resistance steel) with high precision and accuracy. Big welding shop, equipped with overhead crane enables welding of large steel constructions.