Malowanie na mokro

Osobną halę stanowi malarnia na mokro przystosowana do malowania dużych konstrukcji stalowych. Malarnia wyposażona jest w szereg urządzeń filtrujących, wentylacyjnych gwarantujących jak najlepszą jakość malowanych elementów.

WET PAINTING

Separate painting shop for wet painting is adjusted for painting large steel constructions. Painting shop is equipped with filters and ventilation guarantee the best quality of painted elements.