USŁUGI

W oparciu o rozbudowany park maszynowy świadczymy usługi związane z obróbką metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów obejmujące swym zakresem obróbkę skrawaniem, obróbkę plastyczną blach, usługi spawalnicze czy malarskie.

Projektowanie i doradztwo techniczne

Obróbka blach

Obróbka skrawaniem

Spawanie

Malowanie proszkowe

Malowanie na mokro

Śrutowanie

Montaż elektryczny

Wykonawstwo szyn elektrycznych

SERVICES

Based on well developed machines fleet we offer different kind of services in a field of treatment of metal, plastic and other materials, including machine cutting, bending and forming of metal plates, welding and painting.

Design and technical consulting

Metal plates treatment

Machine cutting

Welding

Powder Coating

Wet Painting

Shot Blasting

Ellectrical Assembling

Manufacturing of Electric Bars