Stopy fundamentowe pod konstrukcję Wystawy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wykonanie stóp fundamentowych pod konstrukcję Wystawy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Stopy fundamentowe pod konstrukcję Wystawy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wykonanie stóp fundamentowych pod konstrukcję Wystawy Marszałka Józefa Piłsudskiego.