Połączenia rurowe i kołnierzowe typu PE-stal

Oferujemy połączenia typu PE-stal służące do łączenia rury stalowej z rurami PE-80 i PE-100, SDR-11 i SDR-17,6 niskiego i średniego ciśnienia o średnicy od 20 mm do 315 mm do gazu i do wody.


złącze rurowe do rur PE o średnicy od 25 mm do 315 mmW oferowanych przez nas połączeniach końcówki polietylenowe są łączone z rurami lub kształtkami PE metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, rurę stalową łączymy z elementami sieci gazowej za pomocą spawu lub połączenia kołnierzowego. Produkowane przez nas wyroby posiadają aprobatę techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.


złącza kołnierzowe rur o średnicy od 25 mm do 250 mm

Połączenia rurowe i kołnierzowe typu PE-stal

Oferujemy połączenia typu PE-stal służące do łączenia rury stalowej z rurami PE-80 i PE-100, SDR-11 i SDR-17,6 niskiego i średniego ciśnienia o średnicy od 20 mm do 315 mm do gazu i do wody.


złącze rurowe do rur PE o średnicy od 25 mm do 315 mmW oferowanych przez nas połączeniach końcówki polietylenowe są łączone z rurami lub kształtkami PE metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, rurę stalową łączymy z elementami sieci gazowej za pomocą spawu lub połączenia kołnierzowego. Produkowane przez nas wyroby posiadają aprobatę techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.


złącza kołnierzowe rur o średnicy od 25 mm do 250 mm