O FIRMIE

RANDOM jest liczącym się w Polsce partnerem w dziedzinie produkcji przemysłowej, elektromechanicznej i instalacyjnej.

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1984 roku jako zakład rzemieślniczy produkujący podkładki oraz śruby ampulowe. Dzięki regularnym i konsekwentnym inwestycjom oraz doskonaleniu kadry zarządzającej i pracowniczej nastąpił duży rozwój firmy polegający na rozszerzeniu asortymentu produkcji i wykonywanych usług. Aktualnie zatrudniamy około stu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadamy nowoczesny park maszynowy dzięki czemu reprezentujemy wysoką jakość świadczonych usług. Mamy ponad stu kontrahentów w kraju i za granicą, w tym około 60 z nich to nasi stali odbiorcy. W 2004 wdrożyliśmy i stosujemy do dziś potwierdzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji system zarządzania jakością ISO 9001. Posiadamy wszystkie niezbędne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności, niezbędne do oferowania specjalistycznych wyrobów, na rynkach krajowych i zagranicznych. W 2003 roku przenieśliśmy swoją produkcję do nowo zakupionych hal o łącznej powierzchni 4000m2, co znacznie ułatwiło zarządzanie produkcją.

About the Company

Random is a considerable partner in a field of industrial, electromechanical and installation production in Poland.

The company was set-up in 1984 as a craftsman plant producing washers and socket head bolts. Thanks to the regular and consistent investments and improvements of a management team and company staff, Random has significantly developed and extended the production and service scope since that time. Currently thanks to about 100 highly qualified specialists and to the modern machines fleet, we offer a high standard of our service. We cooperate with about 100 of Polish and foreign contractors and about 60 of them are our permanent customers. We have implemented Quality Management System ISO9001 certified by Polish Centre for Testing and Certification in 2004. We possess all technical approvals and certifications necessary for offering technical products for domestic and foreign markets. In 2003 we have moved our production to the newly bought production space with total surface of 4000 m2. This has significantly improved production management.